Over ons

Eenzaamheid is een groot probleem, 49% van de inwoners van een stad als Den Haag zegt wel eens gevoelens van eenzaamheid te ondervinden. Een manier om eenzaamheid te bestrijden is het aangaan van contacten.

Stichting Beppn

Als bestuur willen wij een app gaan ontwikkelen die het de deelnemers makkelijker maakt om anderen te vinden en daar contact mee te hebben. Het bouwen van een dergelijke app is niet eenvoudig en is ook kostbaar. Omdat wij ervoor kiezen de app gratis aan te bieden hebben wij behoefte aan sponsors.

Daarnaast zullen wij ook locaties kiezen die als zgn. hotspot willen functioneren. Op deze locaties heeft de app meer functionaliteit en biedt de app ook voordelen aan de hotspot.

Het streven is er op gericht om deelnemers van de app naar de hotspot te krijgen.

Een stichting met een sociaal doel

Wij zien eenzaamheid en de verharding van de samenleving als een groot probleem. Wij willen hier wat aan doen en wel op een manier die voor iedereen zinvol is. Wij kunnen alle hulp gebruiken die er is en zijn ervan overtuigd dat we samen iets prachtigs gaan neerzetten.

Namens het bestuur

Wijnand Krabman voorzitter

Stichting Beppn. KvK nr. 74602039 Bankrekening NL62 SNSB 0783 3518 36